#

Akademisyenlere Avantajlar


TGB mevzuatı gereği Balıkesir Üniversitesi öğretim elemanları, Üniversite Yönetim Kurulundan alacakları izin ile yapmakta oldukları/yapacakları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacıyla,

  • Balıkesir Teknokent’te şirket kurabilir,
  • Kurulu bir şirkete ortak olabilir,
  • Kurulu bir şirketin yönetiminde görev alabilirler.

Balıkesir Teknokent, Balıkesir Üniversitesi öğretim elemanlarının yenilikçi fikirlerini hayata geçirmeleri için özel teşvik modelleri geliştirmektedir. Bu çerçevede Balıkesir Teknokent bünyesinde kurulmuş Kuluçka Merkezi, öğretim elemanları tarafından yeni AR-GE şirketlerinin kurulmasını ve kurulan şirketlerin özellikle ilk girişimcilik yıllarında ihtiyaç duydukları desteklere odaklanan bir merkezdir. Kira ücretleri ve birçok ortak giderin paylaşılması yönüyle burada öğretim üyeleri tarafından kurulan yeni şirketlere ‘kuluçka hizmetleri’ verilmektedir.

Balıkesir Teknokent’te start-up olarak başlayacak firmalara ortak çalışma alanımız olan Kuluçka Merkezimiz de %50 kira indirimi sunulmaktadır.

Balıkesir Teknokent’e özel farklı bir teşvik modeli ise, Balıkesir Teknokent’te öğretim elemanları tarafından kurulan şirketlere (25 m2 ve 1 yıl ile sınırlı olmak koşuluyla) sunulan %25 kira indirimidir.

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanlarına verilen imkanlara benzer olarak, Balıkesir Üniversitesi dışındaki diğer üniversitelerden gelen ve Balıkesir Teknokent’te şirket kurmak isteyen öğretim görevlilerine de 25m2 ve 2 yıl ile sınırlı olmak üzere %20’lik bir kira indirimi sunulabilmektedir.